අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන බොහෝ දෙනා අන්තර්ජාල ගතවීමට විවිධවූ ක්‍රම භාවිතා කරයි. ඒ අතර Wire Connection, Dongal, Mobile Data, Wifi ආදිය ප්‍රධාන වේ. මේවා අතරින් කිහිප දෙනෙකුට එක වර එක Connection එකකින් අන්තර්ජාල ගත විටම යොදා ගන්න ප්‍රධාන ක්‍රමයක් ලෙස Wifi හැදින්විය හැක. වර්තමානයේ Wifi ඉතා සීග්‍රයෙන් පැතිරයන තාක්ෂණයක් බවට පත්වී ඇත. බොහෝ දෙනා Wifi භාවිතා කලද Wifi යනු කුමක්ද ? එය ඇතිවුයේ කෙසේද ? Wifi ක්‍රියාකාරී වන්නේ කෙසේද ? ආදී දේ ගැන හරිහැටි නොදනී.

Wifi යනු කුමක්ද ?

Wifi යනු වයර් භාවිතයකින් තොරව එක වර බොහෝ දෙනෙකුට එක Internet Connection එකකින් අන්තර්ජාල ගත වීමට හැකියාව සලසන තාක්ෂණයකි. මෙය සීමිත ඉඩ පරාසයකට විහිදෙන අතර එම පරාසය තුල සිටින අයට තම පරිඝනකය හෝ ජංගම දුරකතනය මගින් අන්තර්ජාල ගත විය හැක. එලෙසම ඒ සදහා Wifi Connection සතු පුද්ගලයාට  password එකක් ඇතුලත් කල හැකි අතර එමගින් එය පාලනය කල හැක. ඇත්තෙන්ම මෙම වචනයේ සැබෑ අරුත කුමක්ද ? එහි සැබෑ අරුත නම් Wireless Fidelity යන්නයි. 

Wifi ඇතිවුයේ කෙසේද ?

1985 වසරේදී FCC ( Federal Communications Commission  ) සහ America’s telecoms regulator විසින් wireless spectrum කිහිපයක් රජයේ බලපත්‍ර නොමැතිව භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසා දුන් අතර garbage bands නම් වූ මෙය 900MHz, 2.4GHz සහ 5.8GHz අවකාශයෙන්ගෙන් සමන්විත විය. මුලදි මෙය සන්නිවේදන කටයුතු වලට අමතරව microwave ovens ආදීය සදහාත් භාවිතා කල අතර යුද්ධ කටයුතු සදහා වැඩියෙන් යොදා ගත්තේය. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු වූ 1997 – 2000 අවධියේ NCR Corporation, Bell Labs සහ IEEE හි ඉංජිනේරුවන්ගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් industrywide wireless standard රැසකට එකග වූ අතර data¬transfer rate එක requency hopping හෝ directsequence transmission තාක්ෂනය යොදා ගෙන two megabits per second විය. ඒ සමගම 802.11a සහ 802.11b, (Max 11 Mbps) භාවිතය ආරම්භ වූ අතර 1999දී IEEE 802.11b Direct Sequence තාක්ෂනය ” Wifi” ලෙස නම් කළේය. Lucent විසින් Wi-Fi adapte එකක් $100 අඩු මුදලකට සාදා නිම කළේය. ඒ සමගම AirPort නම් වූ සන්නාම නාමය යටතේ Apple සමගම Wifi සහිත iBook එක එලි දැක්විය. 2003 – 2007 අවධියේ 802.11g 802.11e සහ 802.11n තාක්ෂනය එලි දැක්විය. ( Max 600 Mbps ). මෙලෙස දීර්ඝ ගමනක් පසු කර පැමිණි මෙම තාක්ෂනය වර්තමානයේ ඉතා වේගයෙන් පැතිරීගෙන යයි.

Wifi ඇති කර ගැනීමට තිබිය යුත්තේ කුමක්ද ?

ඔබටත් මෙම තාක්ෂනය යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබටත් පහත සදහන් උපකරණ තිබිය යුතුය 

1.wireless transmitter ( Wireless Access Point (WAP) 

2. Wi-Fi adapter 

එමෙන්ම ඔබට Wi-Fi network එකක්ද තිබිය යුතුය. එසේ නොමැතිනම් ඔබේ ISPs (internet service providers)ව දැනුවත් කර එය ඇති කර ගන්න. 

WiFi Frequencies

Wifi Network එකක් සාමාන්‍යයේ 2.4 GHz හෝ 5GHz frequency level එකකින් දත්ත transmit කරයි.  802.11 networking standard යටතේ බොහෝ විට Userගේ අවශ්‍යතාවය මත frequency level එක තීරණය කරයි. 

802.11a – 5GHz frequency level එකකින් දත්ත transmit කරයි.

802.11b – 2.4GHz frequency level එකකින් දත්ත transmit කරයි. මෙය තරමක් මන්දගාමී වන අතර තත්පරයටක 11 megabits ප්‍රමාණයක් transmit කරයි.

802.11g – 2.4GHz frequency level එකකින් දත්ත transmit කරන අතර තත්පරයටක 54 megabits ප්‍රමාණයක් transmit කරයි.